تومان ,حداقل ,حقوق سالهای ,حداقل حقوق ,جدول حداقل

جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 95

نشست شورای عالی کار در جلسه  18 / 12 / 94 با تصویب افزایش 14  درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به پایان رسید و حداقل دستمزد کارگری سال  1395 =  روزانه 270.722 ریال معادل 8.121.660 ریال در ماه  تصویب گردید

بر همین اساس حق خواروبار  
110  هزار تومان و حق مسکن 20  هزار تومان و پایه سنوات در ماه 30  هزار تومان میباشد
بن نقدی کارگران ۱۱۰ هزارتومان شد که از ابتدای فروردین ماه سال  94 قابل پرداخت میباشد

منبع اصلی مطلب : دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور
برچسب ها : تومان ,حداقل ,حقوق سالهای ,حداقل حقوق ,جدول حداقل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 95